Tagged: life

Walk in to the mind of a Suicidal Person 1

Walk in to the mind of a Suicidal Person

This blog is about one person and his fictional experience about feeling suicidal  & tries to  Walk in to the mind of a Suicidal Person. This has nothing to do with any general idea...

life & death 1

9 months of life & one moment of death

Life & Death, we have no control over the 9 months of life & one moment of death. Neither the cause of death.Life comes announcing, you get entire nine months to prepare for its arrival....

life without petrol 0

life without petroleum products -Story of petrol -short fiction

पेट्रोल ची गोष्ट वर्ष 2040, आजचा दिवस पेट्रोल व डीझल आता फक्त लष्करासाठी, राष्ट्रपतींसाठी व पंतप्रधानांसाठीच  आहे. शहरांमध्ये लोकांनी त्यांच्या गाडया जागा मिळेल तिथे सडकेवर सोडून दिल्या आहेत. लष्कराने इस्पीतळांचा, महत्वाच्या ठिकाणांचा ताबा घेतलेला...